બી.પી.એલ ની યાદી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટેગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

 
અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
ભાવનગર
બોટાદ
ગઢડા
વલ્લ્ભીપુર
શિહોર
ઉમરાળા
ગારિયાધાર
પાલીતાણા
મહૂવા
૧૦ તળાજા
૧૧ ઘોઘા
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 569468