મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેજોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

નગરપાલિકા - ભાવનગર ગોપનાથ - અલંગ
જશોનાથ મંદિર - ભાવનગર પ્રાચીનસંસ્કૃત શિલાલેખ - વરતેજ
ટાઉનહોલ - ભાવનગર ઈશ્વરધાર મહાદેવ - ત્રાપજ
ગાંધી સ્મૃતિ , સરદાર સ્મૃતિ - ભાવનગર મહાવીર સ્વામીની મૂર્તિ - ટીમાણા
હનુમાન મંદિર - અધેવાડા પાળિયા( પથ્થરો ) - સરતાનપર
માળનાથ મહાદેવ - ભંડારીયા નરસિંહ મહેતાની મૂર્તિ - ગઢુલા
( નવા રાજપરા)
પ્રાચીન નિલકંઠ મહાદેવ - ગુંદી સુદાવાવ શિલાલેખ -મહુવા
નિષ્કલંક મહાદેવ - કોળિયાક બગદાલેશ્વર મંદિર - બગડાણા
ભદ્રેશ્વર મહાદેવ - હાથબ બૌદ્ધ ગુફા - મોટા ખુંટવડા
નવખંડ પા નાથ' - ધોધા ભદ્રેશ્વર મહાદેવ - ભાદ્રોડ
બાલનશાહના સ્થાનક - ખરકડી અમૃતવેલ - અમૃતવેલ
બૌદ્ધ ગુફાઓ - તળાજા વાછરો સોલંકી નામસ્તકની પ્રતિમા - ડુંડાસ
માંડવા ગુરૂકુળ - સોનગઢ
વૈજનાથ મહાદેવ - જેસર સાંઢિડા મહાદેવ - સણોસરા
રાજબાઈ માતાનું મંદિર - ગારીયાધાર ખોડિયાર મંદિર - રાજપરા
જૈન મંદિરો - પાલીતાણા ધોળાનાથ મહાદેવ - ઉમરાળા
આરસપહાણનાં દેરાસરો - પાલીતાણા ખોડિયાર મંદિર - ચોગઠ
સંવસરણ મંદિર - પાલીતાણા પાળિયા - પીપરાળી
લોન્ચ ટેકરી - ચોક સ્વામિનારાયણ મંદિર - ગઢડા
ખોડિયાર માતાના મંદિર - અયાવેજ ખોડિયાર મંદિર - જલાલપુર
બ્રહ્મકુંડ - શિહોર હમીરખાનનું સ્થાનક - બોટાદ
ગૌતમેશ્વર મહાદેવ - શિહોર જીવા ભગતની સમાધિ - પાળિયાદ
સાત બહેનોની મૂર્તિઓ - રોહીશાળા બુદ્ધેશ્વર અને સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ - વલ્લભીપુર

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 576920