×

ભાવનગર વિષે

સ્વતંત્રતા પહેલાં ગોહિલવાડ તરીકે ઓળખાતા આ વિસ્તારમાં ભાવનગર રાજ મુખ્ય અને સૌથી મોટું રાજય હતું. ભાવનગર રાજયની સ્થાપના ઇ. સ. ૧૭૨૩ વૈશાખ સુદ - ૩ ના રોજ વડવા ગામ નજીક મહારાજા ભાવસિંહજીએ કરી હતી. પાલીતાણા, વલ્લભીપુર અને બીજા ઘણા નાના રજવાડાઓ હતાં જે આજે જીલ્લાનો એક ભાગ છે.

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

 • Calender 04-Oct-2022
  કાયદા સલાહકારની કરાર આધારીત જગ્યા ભરવા માટે બીજો પ્રયત્નની જાહેરાત
  Read More
 • Calender 04-Oct-2022
  કાયદા સલાહકારની કરાર આધારીત જગ્યા માટેની અરજી
  Read More
 • Calender 04-Oct-2022
  પંચાયત વિભાગનો ઠરાવ તા.29-06-2022
  Read More

જીલ્લો ભાવનગર

૬૬૬૪ ચો.કિ.મી.
૨૪,૧૦,૨૧૧
૭૧.૩૪%
૧૦
૬૬૨
૧૪,૧૧,૧૩૪

Locate on Map

Vallabhipur Bhavnagar Umarana Sihor Ghogha Talaja Mahuva Jeshar Gariyadhar Palitana

Hide Text